مهرداد نویدیان مهر


مهرداد نویدیان مهر

WCA ID: 2012MEHR01

 

 

مکعب های مورد استفاده

مکعب 2در2

MoYu 2x2 Tangpo Blue

MoYu Tangpo Blue

مویو تنگ پو آبی

مکعب 3در3

GUO GUAN YUEXIAO White

MoYu Guoguan Yuexiao White

مویو گوگوان يوشيائو سفید

3در3 یک دست

GUO GUAN YUEXIAO White

MoYu Guoguan Yuexiao White

مویو گوگوان يوشيائو سفید

3در3 با پا

dayan 5 zhanchi white

DaYan 5 Zhanchi White

دایان 5 زانچی سفید

مکعب 4در4

Shengshou 4x4 white

Shengshou White

شنگ شو سفید

مکعب 5در5

sheng 5x5 black

Shengshou Black

شنگ شو مشکی

مگامیکس

YJ Megaminx White

YJ YuHu White

وای جی یوهو سفید