علی آتشی


علی آتشی

WCA ID: 2011ATAS01

 

 

مکعب های مورد استفاده

مکعب 3در3

weilong v1 black

MoYu Weilong V1 Black

مویو ویلانگ ورژن 1 مشکی

3در3 یک دست

dayan 5 zhanch black

DaYan 5 Zhanchi Black

دایان 5 زانچی مشکی

مکعب 4در4

moyu auso black

MoYu Aosu Black

مویو اوسو مشکی

مکعب 5در5

sheng 5x5 black

Shengshou Black

شنگ شو مشکی

هرمی

sheng pyraminx black

Shengshou Black

شنگ شو مشکی