سهیل لطفی


asddsw

WCA ID: 2013LOTF01

 

 

مکعب های مورد استفاده

مکعب 2در2

Dayan 2x2 white

DaYan White

دایان سفید

مکعب 3در3

GAN 356S V2 ADVANCED

Gan 356s V2 Advanced Black

گنز 356 ورژن2 ادونس مشکی

3در3 یک دست

GAN 356S V2 ADVANCED

Gan 356s V2 Advanced Black

گنز 356 ورژن2 ادونس مشکی

مکعب 4در4

moyu auso black

MoYu Aosu Black

مویو اوسو مشکی

مکعب 5در5

Yuxin 5x5 Stickerless

Yuxin Stickerless

یوشین استیکرلس

مکعب 6در6

moyu-aoshi-6x6

MoYu Aoshi Black

مویو اوشی مشکی

مکعب 7در7

moyu 7x7 aofu

MoYu Aofu Black

مویو اوفو مشکی

هرمی

qiyi pyraminx stickerless

QiYi Stickerless

چی یی استیکرلس

اسکیوب

qiyi skewb stickerless

QiYi Stickerless

چی یی استیکرلس

اسکوار

qiyi square1 stickerless

QiYi Stickerless

چی یی استیکرلس

مگامیکس

Dayan megaminx black

Dayan Black

دایان مشکی