علی چگینی


علی چگینی

WCA ID: 2014CHEG01

 

 

مکعب های مورد استفاده

مکعب 2در2

14481984550(1)

MoYu Tangpo Black

مویو تنگ پو مشکی

مکعب 3در3

gan356 modificated black

Gan 356 Modificated Black

گنز 356 اصلاح شده مشکی

3در3 یک دست

gan356 modificated black

Gan 356 Modificated Black

گنز 356 اصلاح شده مشکی

مکعب 4در4

moyu auso black

MoYu Aosu Black

مویو اوسو مشکی

مکعب 5در5

Yuxin 5x5 Stickerless

Yuxin Stickerless

یوشین استیکرلس

مکعب 6در6

moyu-aoshi-6x6

MoYu Aoshi Black

مویو اوشی مشکی

مکعب 7در7

sheng 7x7 mini

Shengshou Mini Black

شنگ شو مینی مشکی

هرمی

qiyi pyraminx white

QiYi White

چی یی سفید

اسکیوب

moyu skewb white

Moyu White

مویو سفید

مگامیکس

Dayan megaminx black

Dayan Black

دایان مشکی