الگوریتم های PLL برای یک دست (دست چپ)

الگوریتم های PLL بخشی از روش جسیکا فردریک هستند.در اینجا الگوریتم های مناسب برای استفاده در حل یک دست (دست چپ) رو ذکر کردم. اگر نمیتونین الگوریتم های این بخش رو بخونین یه سر به نماد گذاری بزنین. اگر فکر میکنین ممکنه الگوریتم های بهتری پیدا کنین یه سر به این دیتابیس بزنین.

بعد از این که زردها رو با الگوریتمای OLL آوردین بالا، به یکی از حالت های زیر میرسین.

1 pll_case_01 z U’ R U’ R’ U’ R’ U’ R U R U2
2 pll_case_02

R U’ R U R U R U’ R’ U’ R2

3 pll_case_03

R U R’ U R’ U’ R’ U R U’ R’ U’ R2 U R

4 pll_case_04

R2 U2 R’ U2 R2 U2 R2 U2 R’ U2 R2

5 pll_case_05

x’ z’ U’ R U’ L2 U R’ U’ z U2 R2

6 pll_case_06

(U2) x’ R U’ R D2 R’ U R D2 R2

7 pll_case_07

(U2) R’ U2 R U R’ U2 L U’ R U L’

8 pll_case_08

R U2 R’ U’ R U2 L’ U R’ U’ L 

9 pll_case_09

U’ z U’ R U R U’ R’ U’ L’ U R U’ L U R2 U

10 pll_case_10

(U2) R U’ R’ U’ R U R D R’ U’ R D’ R’ U2 R’

11 pll_case_11

U2 z U2 R’ U2 R U2 R L’ U2 R U2 R’ U2 Rw

12 pll_case_12

U R’ z U2 R’ U’ R’ U2 R U R U2 R U’ R2 z’ R U’ Rw

13 pll_case_13

R2 U’ R’ U R U’ x’ U’ z’ U’ R U’ R’ U’ z U R

14 pll_case_14

R U2 z’ U’ R z R U’ R U’ R U R2 z’ R U’ z U’ R z’ R2

15 pll_case_15

(U) R’ U L’ U2 R U’ L R’ U L’ U2 R U’ L

16 pll_case_16

L U’ R U2 L’ U R’ L U’ R U2 L’ U R’

17 pll_case_17

R U’ R Uw2 z U’ R U z’ R’ U’ R Uw2 z U’ R U D2

18 pll_case_18

U2 z U2 Rw U’ R U’ R’ U Rw’ U2 x’ U’ R U 

19 pll_case_19

R U R’ y’ R2 Uw’ R U’ R’ U R’ Uw R2

20 pll_case_20

R2 Uw’ R U’ R U R’ Uw R2 y R U’ R’

21

pll_case_21

R’ U’ R y R2 Uw R’ U R U’ R Uw’ R2


پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند **