الگوریتم های OLL برای یک دست (دست چپ)

الگوریتم های OLL بخشی از روش جسیکا فردریک هستند. در اینجا الگوریتم های مناسب برای استفاده در حل یک دست (دست چپ) رو ذکر کردم. اگر نمیتونین الگوریتم ها رو بخونین یه سر به نماد گذاری بزنین. اگر فکر میکنین که میتونین الگوریتم های بهتری پیدا کنین یه سر به این دیتابیس بزنین.

بعد از تکمیل دو ردیف اول با روش F2L، زرد ها به یکی از حالت های زیر خواهند بود که با اجرای الگوریتم داده شده، زرد ها میان بالا.

(U’) R U R’ U R U2 R’

oll_case_01 1

(U) R U2 R’ U’ R U’ R’

oll_case_02 2

R U2 R’ U’ R U R’ U’ R U’ R’

oll_case_03 3

R U2 R2 U’ R2 U’ R2 U2 R

oll_case_04 4

(U2) R U R’ U R U2 R’ U’ R U2 R’ U’ R U’ R’
(U2) R U R’ U’ L’ U R U’ R’ L
(U) x’ R U R’ D R U’ R’ u’
(U2) r U R’ U’ z U’ z’ U R U’

oll_case_05 5

(U) R U R’ U’ R U’ R’ U2 R U’ R’ U2 R U R’

oll_case_06 6

(U2) R U2 R’ U’ R U R’ U’ R U R’ U’ R U’ R’
L’ R U R’ U’ L U R U’ R’
x U R’ U’ L U R U’ r’

oll_case_07 7

r’ U’ R U’ R’ U2 r U r U2 R’ U’ R U’ r’

oll_case_08 8

r’ U’ r R’ U’ R U’ R’ U R U2 r’ U r
(U’) r’ U’ r U2 R’ U2 R U2 r’ U r

oll_case_09 9

(U) r’ R U’ r U’2 r’ U’ R U’ R2 r

oll_case_10 10

(U) r’ R2 U R’ U r U2 r’ U r R’

oll_case_11 11

(U2) r U R’ U R U2 r2 U’ R U’ R’ U2 r
(U) L’ U2 L F R U2 R’ F’ L’ U2 L

oll_case_12 12

r’ U2 R U R’ U r2 U2 R’ U’ R U’ r’
r’ R U R U R’ U’ r x’ z’ U2 R U R’ x

oll_case_13 13

(U2) r U’ z U’ R x’ U2 R U’ y R U’ R’ F’
(U2) r U2 R’ U’ R U’ r’ U2 r U R’ U R U2 R’
(U’) R U2 R’ U2 R’ F R F’ r’ U2 R U R’ U r

oll_case_14 14

r’ R U R U R’ U’ r2 R2 U R U’ r’

oll_case_15 15

(U2) R’ U’ F U R U’ R’ F’ R
(U2) r U2 R’ U’ R2 U’ L’ U R’ U’
(U’) r U2 R’ U’ R U’ r’ U r U R’ U R U2 R’
(U2) x U R’ U’ R x’ U R U R’ U’ R U’ R’

oll_case_16 16

r’ U2 R U R2 U L U’ R U
[U’] r’ U2 R U R’ U r U’ r’ U’ R U’ R’ U2 r
[U] x’ U’ R U x R’ U’ R’ U’ R U R’U R
x u U’ l U R’ U’ l’ U R u’ (x’)

oll_case_17 17

(U2) F’ U’ L’ U L F

oll_case_18 18

(U2) F U R U’ R’ F’

oll_case_19 19

r U R’ U’ r’ R U R U’ R’

oll_case_20 20

R U R’ U’ r R’ U R U’ r’

oll_case_21 21

R U R’ U R U’ R’ U’ R’ x U R U’

oll_case_22 22

R’ U’ R U’ R’ U R U x’ R U’ R’ U

oll_case_23 23

r U2 R’ U’ R U’ r’

oll_case_24 24

r’ U2 R U R’ U r

oll_case_25 25

F R U R’ U’ R U R’ U’ F’

oll_case_26 26

F’ L’ U’ L U L’ U’ L U F

F’ z U’ R’ U R U’ R’ U R z’ y’ R

oll_case_27 27

(U2) r U’ r2 U r2 U r2 U’ r

oll_case_28 28

(U2) r’ U r2 U’ r2 U’ r2 u r’

oll_case_29 29

(U’) r’ U’ R U’ R’ U R U’ R’ U2 r

oll_case_30 30

r U2 R’ U’ R U R’ U’ R U’ r’

oll_case_31 31

(U’) r’ R2 U2 R’ U’ R U’ R’ U’ r R’

oll_case_32 32

(U’) r R2 U2 R U R’ U R U r’ R

oll_case_33 33

F R U’ R’ U’ R U R’ F’

oll_case_34 34

R U2 R2 F R F’ R U2 R’
[U’] R’ U2 R2 x’ U’ R’ U l’ U2 R
R U2′ R’ U’ y’ r’ U r U’ r’ U’ r

oll_case_35 35

F U R U2 R’ U’ R U2 R’ U’ F’

oll_case_36 36

(U’) R U R’ U’ R U’ R’ F’ U’ F R U R’

oll_case_37 37

R U R’ U R U2 R’ F R U R’ U’ F’
r R2 F’ U’ F U R U’ r’ R
[U’] x’ R U’ R’ U R U’ R’ U x R’ U’ R U R’ U’ R U

oll_case_38 38

R’ U’ R U’ R’ U2 R F R U R’ U’ F’
(U) r’ R2 y R U’ R’ U’ y’ R’ U r R’
(U) x R’ U R U’ R’ U R U’ x’ R U R’ U’ R U R’

oll_case_39 39

(U2) r’ U’ R U’ R’ U2 r

oll_case_40 40

(U2) r U R’ U R U2 r’

oll_case_41 41

(U2) r’ R2 U R’ U R U2 R’ U r R’

oll_case_42 42

(U2) r R2 U’ R U’ R’ U2 R U’ r’ R

oll_case_43 43

(U2) R U R’ F’ U’ F U R U2 R’

oll_case_44 44

R’ F R U R’ U’ F’ U R

oll_case_45 45

R U R’ U’ R’ x U R U’

oll_case_46 46

F R U R’ U’ F’

oll_case_47 47

R U R’ U’ y’ r’ U’ R U r R’

oll_case_48 48

R’ U’ R’ x U R U’ x’ U R

oll_case_49 49

r U’ r’ U’ r U r’ y z U’ R U

oll_case_50 50

r’ U r U r’ U’ r y R U’ R’

oll_case_51 51

r U r’ R U R’ U’ r U’ r’

oll_case_52 52

r’ U’ r R’ U’ R U r’ U r

oll_case_53 53

(U2) F U R U’ R’ U R U’ R’ F’

oll_case_54 54

r’ U’ r U’ R’ U R U’ R’ U R r’ U r

oll_case_55 55

(U2) R’ U2 R2 u R’ U R U’ R u’ R’
R U R’ U R U’ y R U’ R’ F’

oll_case_56 56

(U’) r U2 R’ U’ R2 r’ U R’ U’ r U’ r’
(U’) R U2 R’ U’ R U’ R’ U’ r’ U’ R U’ R’ U2 r

oll_case_57 57

8 دیدگاه

 1. سید حمید عظیمی دحت

  عالی بود خیلی ممنونم

 2. عالی بود.
  خیلی بهتر از راه حل های دیگه ای که توی سایت های دیگه خوندم.
  ممنون

 3. سلام .
  خیلی ممنون عالی بود تو روبیک خیلی سرعتمو اورد پایین

 4. پارسا

  چرا لینک تصویرا خرابه

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند **