آموزش حرفه ای روبیک 5در5

توی آموزش مقدماتی فقط با دوتا الگوریتم وسط ها رو درست میکردیم ولی اینجا الگوریتم های بیشتری برای سرعت بخشیدن به حل وسط ها ارائه کردم. با این الگوریتم ها دوتا دوتا وسطارو درست کنین.

اگر نمیتونین الگوریتم هارو بخونین یه سر به آموزش مقدماتی حل روبیک 5در5 بزنین.


ادامه مطلب

آموزش حل روبیک 5در5

برای فهم این قسمت آموزش مقدماتی روبیک 4×4 رو بخونین.

برای فهم الکوریتم ها به دادن همین عکسا اکتفا میکنم.

rw (little)  r(little)  R2  Rw  R
r’ r R2

R’

R

 

برای درست کردن وسطا ازاین دوتا الگوریتم استفاده کنین:


ادامه مطلب