Coll_64

'U'] L' U R U' L2 U2 R' U R U2 L' R]


پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند **