Coll_52

'U2] R U2 L' R' U2 R U R' U2 L R U2 R]


پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند **