Coll_23

'U2'] L' R U R2 U2 L U' L' U2 L R2 U2 R[


پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند **